Offentlege bygg

Landbruksbygg

Private prosjekt

Næringsbygg

Membran

Radonsikring

Rehabilitering

Terrassar

Hytter / fritidsbustad

Lang erfaring i bransjen

Skårhaug Taktekk har godt kvalifisert personell. Èin med mesterbrev og tre tekkarar med fagbrev og lang erfaring gjer oss godt rusta til alle oppgåver.

Størst i Sogn og Fjordane

Skårhaug Taktekk AS er eit lokalt eigd taktekkerfirma med tilhald på Nordfjordeid. Skårhaug Taktekk vart skipa i 1982, og vi har sidan vokse til å bli det største taktekkerfirmaet i Sogn og Fjordane.

Kvalitets- og leveringsbevisst

Vår tilknyting til Takringen gjev oss fordelar i form av ei landsdekkande innkjøpsordning, samt oppdatering av alt det nye som skjer i bransjen. Vårt medlemskap i Takringen og Takentreprenørenes Forening forpliktar oss i høve til kvalitet og leveringsevne. Skårhaug Taktekk har sentral godkjenning.